Gert-Ove Pettersson Börje Gustavsson Olle Roos
 
      Inge Falk Bo Strand Bertil Ekström            Anders Käll