Bo Strand Anders Käll Olle Roos   Bertil Ekström
 
   

Inge Falk

  Börje Gustavsson       Gert-Ove Pettersson